Maksimalni broj ulaznica:

Naziv ulaznice

Cijena

Količina

Cijena ulaznica

kn

Na svaku kupljenu ulaznicu naplaćuje se pristupna naknada i transakcijska naknada.