Urban&4 i gudački orkestar

Koncertna Dvorana Ive Tijardovića - Hrvatski dom Split | Split | 28.04.2024 | 20:00

Cijena:

30 € / 226,04 kn

Pretprodaja ulaznica

10.01.2024

Prodaja ulaznica

-

Sektori Pretprodaja Prodaja Na dan
SJEDENJE 30,00 € - -

HRVATSKI DOM  KONCERTNA SEZONA 2023/2024

CIKLUS KONTRAPOST ( svjetska i popularna glazba)

Urban&4 i gudački orkestar

Koncertna Dvorana Ive Tijardovića - Hrvatski dom Split | Split | 28.04.2024 | 20:00

Cijena:

30 € / 226,04 kn
Ulaznice

Pretprodaja ulaznica

10.01.2024

Prodaja ulaznica

-