Urban&4 i gudački orkestar

Koncertna Dvorana Ive Tijardovića - Hrvatski dom Split | Split | 27.04.2024 | 20:00

Cijena:

23 € / 173,29 kn

Pretprodaja ulaznica

06.01.2024

Prodaja ulaznica

-

Sektori Pretprodaja Prodaja Na dan
SLOBODNO SJEDENJE 23,00 € - -

HRVATSKI DOM  KONCERTNA SEZONA 2023/2024

CIKLUS KONTRAPOST ( svjetska i popularna glazba)

 

 

Urban&4 i gudački orkestar

Koncertna Dvorana Ive Tijardovića - Hrvatski dom Split | Split | 27.04.2024 | 20:00

Cijena:

23 € / 173,29 kn
Ulaznice

Pretprodaja ulaznica

06.01.2024

Prodaja ulaznica

-